top of page
03

Duurzame inzetbaarheid

"Eerste Hulp bij Duurzame inzetbaarheid, positief werkklimaat en talentontwikkeling"

 

De meeste werkgevers vinden Duurzame Inzetbaarheid belangrijk. 
Het onderwerp staat hoog op de agenda. Zowel werkgever, leidinggevende als de medewerker zelf hebben hierin een rol. De tijd nemen om te investeren in duurzame inzetbaarheid, leidt tot een grotere wendbaarheid en verhoogd werkplezier van de medewerkers en heeft een direct positieve impact op de (resultaten) van de organisatie.

De medewerker moet hierbij de urgentie voelen dat het belangrijk is om actief te blijven werken aan je eigen inzetbaarheid. Om vervolgens een goede keuze te kunnen maken uit het aanbod wat de werkgever hierin biedt, begint met het kennen van je eigen vraag en situatie, je eigen wensen voor de toekomst. Zonder eigen vraag of doel komen mensen niet snel in beweging.

De leidinggevende heeft hierbij een stimulerende en ondersteunende rol. Het open gesprek aangaan met de medewerker; nieuwsgierig zijn. En maatwerk durven bieden, zodat ingespeeld wordt op de individuele behoeften van de medewerker.

Tot slot is het van belang dat de organisatie een cultuur biedt die uitnodigt tot proactief loopbaan gedrag. Een positief werkklimaat waarin het normaal is dat open gesproken kan worden over loopbaan- en ontwikkelwensen. Waarin constructief feedback geven gewaardeerd wordt en fouten gemaakt mogen worden.

 

Doel

Samen gaan we op organisatie-, afdelings- en medewerker niveau na wat al goed gaat en onderzoeken we wat nodig is om duurzame inzetbaarheid en een positief werkklimaat verder te stimuleren.

 

Werkwijze 

 

  • Een vrijblijvend, oriënterend gesprek waarin we nader kennis met elkaar maken.

  • Uitwerking van de opdracht waarin duidelijk de verwachtingen, doelen, duur, voorwaarden  en vergoeding worden vastgelegd.

  • Na te zijn gestart met de opdracht volgt binnen een kort tijdsbestek een voortgangsgesprek waarin de resultaten tot dusver, de verwachtingen en voortgang voor de rest van de periode worden besproken.

  • Aan het einde van de opdracht volgt een evaluatiegesprek waarin het resultaat van de opdracht en mijn werkwijze als adviseur duurzame inzetbaarheid wordt besproken.

 

Aanpak

Mijn missie is om samen te werken aan onderzoek, ontwikkeling of implementatie van vraagstukken en processen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit kan zijn op medewerker-, team- en/of organisatie niveau. Hiertoe zet ik mijn ervaring, motivatie en kennis in. Mijn heldere kijk op inzetbaarheidsvraagstukken in combinatie met een positief werkklimaat, zorgt dat wat soms complex lijkt op praktische, integrale wijze wordt geïmplementeerd en ingezet.

Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling ben ik in staat snel de problematiek en thematiek te analyseren en hierin integraal te adviseren.

Mijn mensgerichte en open instelling stelt mij in staat snel contacten binnen verschillende lagen van de organisatie te leggen; hierdoor kan ik goed samenwerken op een professionele en oplossingsgerichte wijze.

 

Duur

Hierover maken wij tijdens het kennismakingsgesprek heldere afspraken.

 

PRISMAVITA

bottom of page