top of page
03

Outplacement

- Ik ben na reorganisatie boventallig geworden, hoe nu verder?

- Ik kan niet meer terugkeren naar mijn huidige werkplek,
waar en hoe vind ik een passende functie?

-  Ik moet afscheid nemen van mijn werknemer,
maar hoe kan ik hem helpen om zo snel mogelijk elders aan de slag te komen?

Als je rondloopt met één van deze vragen is een outplacement, of mobiliteitstraject iets voor jou of je medewerker.

Doel

Je gaat afscheid nemen van je huidige werkgever/werknemer. Een gedwongen overstap naar ander werk als gevolg van een reorganisatie, boventalligheid, uitval, onvoldoende functioneren of uiteengelopen verwachtingen van medewerker en werkgever moet worden verwerkt en geaccepteerd. Het is een proces is waarin je goed hulp kunt gebruiken. Door mijn ruime ervaring kan ik goede begeleiding bieden in dit proces voor zowel de werkgever als de werknemer. Focus in de begeleiding ligt in eerste instantie bij het verwerkingsproces en vervolgens bij het proces om zelf weer de touwtjes in eigen hand te nemen en te werken aan een passende vervolgstap binnen je loopbaan.

Aanpak

Dit maatwerktraject is een combinatie van loopbaancoaching en sollicitatiebegeleiding. Deze trajecten worden vooraf gegaan door een aantal gesprekken over verwerking en acceptatie van ontslag, inventarisatie fysieke en psychische belasting en mentaal herstel. Voor dit maatwerktraject maken we tijdens het oriënterend gesprek heldere afspraken. Indien gewenst doen we dit met werkgever en werknemer tezamen.

PRISMAVITA

The facts

Resultaat

Het afscheid van je werkgever/werknemer is verwerkt en geaccepteerd. Als werkgever heb je het vertrouwen dat je werknemer in goede handen is en professionele hulp krijgt. Als werknemer zie je weer perspectief en heb je energie om je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling ter hand te nemen. Je bent klaar om opnieuw de arbeidsmarkt op te gaan om een passende vervolgstap binnen je loopbaan te zetten. Het eindresultaat is je (volgende) droombaan.

Duur

4 tot 5 maanden

bottom of page